Huoltajalle

Airsoft voi näyttää ulkopuolisen silmin rajulta ja vaaralliselta toiminnalta. Harrastajilla ja lajia kehittävillä
henkilöillä on kuitenkin ollut pitkään tiedossa lajin mukanaan tuomat riskit ja ohjatulla toiminnalla
vaaratilanteet pyritään ennaltaehkäisemään täysin. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on avata esirippua
harrastajien ja muiden välillä.
On hyvä muistaa, että airsoft on parhaimmillaan reipasta joukkueurheilua ulkona sekä ryhmähenkeä
kohottavaa keskustelua erien välillä. Lajin harrastajalla on mahdollisuus kohottaa kuntoa sekä oppia mm.
ryhmätyö- ja erätaitoja, itsekuria ja sosiaalisia taitoja.


Airsoft ja lainsäädäntö lyhyesti

Suomen lainsäädännön nojalla airsoft on sallittu ja lupavapaa harrastus. Lajia saa harrastaa siis kuka
tahansa huomioiden voimassa olevan järjestyslain. Airsoftin harrastaminen ei kuitenkaan kuulu
jokamiehenoikeuksien piiriin, vaan siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa.
Järjestyslain mukaan airsoft-aseita on kuljetettava siten, etteivät ne ole näkyvillä julkisilla paikoilla. Niitä ei
tule myöskään kuljettaa julkisilla paikoilla piilotettunakaan ilman hyväksyttävää syytä. Aseet saavat olla
esillä vain kodeissa, alan kaupoissa sekä luvallisilla pelialueilla. Tämä tulee huomioida eritoten pelipaikoille
siirtyessä mahdollisilta parkkialueilta.
Airsoft-aseiden myymistä koskee ikärajoitus. Airsoft-aseiden myyminen ja pysyvä luovuttaminen alle 18-
vuotiaalle on kiellettyä ilman huoltajan suostumusta. Etenkin kirpputorikauppaa käydessä on hyvä muistaa
tämä asia.


Yhdistysten rooli toiminnassa
Airsoft-yhdistysten tarkoituksena on kerätä lajin harrastajat valvottuihin peleihin luvallisille alueille.
Yhdistykset käytännössä vastaavat yhteisien pelisääntöjen tiedottamisesta peleihin osallistuville, valvovat
turvallisuusohjeiden noudattamista ja tarvittaessa puuttuvat epäkohtiin. Yhdistykset eivät siis vastaa
tapaturmista, vaan pyrkivät toiminnallaan ennaltaehkäisemään ne. Yhdistykset järjestävät
pelinsä/tapahtumansa sellaisilla alueilla, joilla saa maanomistajan luvalla ko. toimintaa harjoittaa.
Harrastajat voivat tällöin vain osallistua rauhallisin mielin miettimättä lupien kyselyä sen kummemmin.


Kuopiosoftin rooli
Kuopiosoftin tarkoitus on mahdollistaa lajin turvallinen harrastaminen kaikille siitä kiinnostuneille luvallisilla
pelialueilla. Viikonloppupelit ovat maksuttomia madaltaen kynnystä osallistua, eikä jäsenyys ole
vaatimuksena osallistumiselle. Suuremmissa tapahtumissa voi olla pieni maksu. Peleillämme emme jätä
ketään yksin, vaan huomioimme jokaisen osallistujan ja pyrimme ylläpitämään kannustavaa ilmapiiriä.
Pyrimme myös olemaan läsnä niin WhatsApp-ryhmässämme kuin Discord-kanavallamme kysymyksiä (ja
yleistä keskustelua) varten. Toisin sanoen koetamme toimia yhdistävänä linkkinä Kuopion alueen
harrastajille ja lajista kiinnostuneille, oli sitten nuori tai vanha, aktiivinen pelailija tai aseiden virittelijä.


Turvallisuus
Turvallisuus on etusijalla lajin luonteesta johtuen. Silmien/kasvojen suojaamista koskevat tiukat säännöt,
joiden noudattamista yhdistys valvoo tarkasti. Silmäsuojainten laatua myös valvontaan ja epäilyttävät
suojaimet testataan ennen peleihin osallistumista. Muu suojaava varustus (tukevat jalkineet, kypärä jne.)
on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
Airsoftissa on mahdollista tiputtaa vastapelaaja pois pelistä osumalla häneen. Pääsääntöisesti pienen
kuulan energia on niin pieni, ettei osuma aiheuta kipua. Osuma arkaan paikkaan, kuten sormeen, voi
kuitenkin tuntua hetken ikävältä. Tällaiset osumat ovat kuitenkin harvinaisia. Tavallisessa tilanteessa kuula
osuu vaatteeseen tai suojaliiviin eikä sitä tahdo tuntea lainkaan. Airsoftissa laukauksia ei muutenkaan
ammuta toista vahingoittaakseen, vaan edetäkseen pelissä.
Aseiden lähtöenergiaa koskee omat rajoituksensa ja myös tätä valvotaan. Lähtöenergiarajat määräytyvät
oletettujen ampumaetäisyyksien mukaan maastosta riippuen. Tiettyihin aselajeihin on myös asetettu
Kuopiosoftilla ikäraja, jotta kokemattomuus ei pääsisi aiheuttamaan vaaratilanteita. Tarkat tiedot eri
rajoituksista löydät ”Säännöt”-osiosta.
Turvallisuuteen liittyvät säännöt käydään läpi jokaisen pelikerran alussa ja pelin kannalta tärkeät huudot
kerrataan. Näin varmistetaan, että jokainen osaa toimia oikein päivän edetessä. Aseiden lähtöenergiat
tarkistetaan ennen kentälle pääsyä. Koska kaikkien turvallisuus on etusijalla, johtaa sääntöjen tahallinen
laiminlyönti sanktioihin.


Airsoft ja ympäristö
Airsoft pyrkii eroon muovin levittämisestä luontoon ja markkinoilla löytyykin pääsääntöisesti biohajoavia
kuulia. Kuulat hajoavat olosuhteista riippuen nopeimmillaan muutamassa kuukaudessa ja hitaimmillaan
parissa vuodessa. Kuopiosoftin pelialueilla on käytössä biokuulapakko tavallisimmille kuulapainoille.
Tehokkaita kertaviritteisiä airsoft-aseita varten on yhä muovikuulia, mutta normaalin viikonloppupelin
aikana kertaviritteisellä kiväärillä tulee ammuttua vain muutama kymmenen laukausta. Jahka tekniikka
kehittyy, saadaan raskaimmillekin kuulille toimivia biohajoavia vaihtoehtoja.